Waardevol? Delen wordt gewaardeerd:


7 Meest gekozen therapieën en hoe deze u kunnen helpen

Wie op zoek is naar een geschikte therapie, kan overweldigd raken door het aanbod. Er zijn honderden verschillende therapieën met ieder hun eigen aanpak. 

Therapieën zijn grofweg in twee categorieën in te delen: therapieën gericht op de behandeling van lichamelijke klachten en therapieën die zich richten op het behandelen van psychische problemen, zoals depressie of angst.

Ook valt er onderscheid te maken tussen reguliere therapieën en alternatieve geneeswijzen. U kunt op basis van deze categorieën een eerste voorselectie maken, maar zelfs dan valt er nog heel wat te kiezen in therapieland. Om u op weg te helpen bij het maken van een keuze, leest u in dit artikel meer over therapieën die veel worden gekozen.

Inhoudsopgave van dit artikel:


 • Fysiotherapie
 • Coaching
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Emdr therapie
 • Hypnotherapie
 • Systeemtherapie
 • Gestalttherapie

Fysiotherapie


Soepel bewegen is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Door sportblessures, RSI, een ongeval of ouderdom kunt u last krijgen van uw rug, knieën of spieren, waardoor bewegingen die u voorheen moeiteloos maakte, nu veel inspanning vergen en zelfs pijn doen. Een fysiotherapeut kan u helpen bij problemen met uw bewegingsapparaat: uw botten, spieren en gewrichten. Een fysiotherapeut zal tijdens een intakegesprek uw klachten met u doornemen en op basis daarvan een behandelplan opstellen.


De behandeling bestaat mogelijk uit:
 
Massage van spieren en gewrichten wat leidt tot een betere doorbloeding en stofwisseling en een ontspannend en pijnverlichtend effect heeft.

Oefentherapie waarbij u werkt aan een betere lichaamshouding en beweeggedrag en uw spierkracht vergroot. U doet deze oefeningen deels tijdens de sessies in de fysiotherapiepraktijk en deels thuis.

Fysiotechniek waarbij spieren en gewrichten door middel van apparaten worden behandeld. Een voorbeeld is TENS-therapie (Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie). Het Tens-apparaat geeft via elektroden op de huid elektrische pulsen aan zenuwen door. De zenuwen worden hierdoor afgeleid van de aanwezige pijn in spieren en gewrichten met pijnverlichting tot gevolg

Advies en voorlichting over de werking van het bewegingsapparaat en een gezonde lichaamshouding helpen (verdere) klachten te voorkomen

Er zijn verschillende specialisaties binnen fysiotherapie. Een voorbeeld daarvan is podologie. Podologie betekent “leer van de voet” en richt zich specifiek op voetklachten. Door problemen met uw voeten op tijd door een podoloog te laten behandelen, kunt u andere lichamelijke klachten voorkomen. Zo kan een steunzool de stand van uw voet corrigeren, waardoor de kans op het ontstaan van problemen met knieën, rug en heupen tot een minimum wordt beperkt.

 
Klachten aan nek, schouders en rug hebben niet altijd een lichamelijke oorzaak, maar zijn soms het gevolg van spanning en stress. Fysiotherapie kan u weliswaar helpen om te ontspannen als u onder grote druk staat, maar het beste is om ook een praktijk voor psychotherapie te bezoeken, zodat de dieper liggende oorzaken van uw klachten, zoals perfectionisme of een gebrek aan assertiviteit, kunnen worden aangepakt. In de rest van dit artikel leest u meer over verschillende soorten psychotherapie.
 

Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding als u er in uw eentje niet uitkomt. Een coach stelt prikkelende vragen, waardoor u meer inzicht krijgt in uw situatie en tot creatieve oplossingen voor problemen komt. Een coachingstraject bestaat globaal uit de volgende stappen:


 1. Een coach onderzoekt samen met u uw huidige situatie en wat u in de toekomst hoopt te bereiken, bijvoorbeeld vaker “nee” zeggen, zodat u niet overbelast raakt.
 2. De coach vraagt u uw doel zo specifiek mogelijk te formuleren. Het is belangrijk dat een doel haalbaar is en aansluit bij uw eigen waarden. Als een doel niet of heel moeilijk te bereiken is of u een doel najaagt om anderen een plezier te doen, dan is de kans groot dat u uw motivatie verliest.
 3. Het opstellen van een stappenplan dient om op een gestructureerde manier uw doel na te streven. Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben om uw doel te bereiken? Wie kunnen u helpen? Wat kunt u doen als u het even niet ziet zitten?
 4. Uiteindelijk komt het aan op het ondernemen van actie. Omdat veranderen eng is, zult u in het begin misschien weerstand tonen. Ook kunt u te maken krijgen met onverwachte obstakels op uw weg. Een coach moedigt u aan om door te zetten en helpt u eventueel om uw plan bij te sturen.
 5. Het evalueren en afronden van het coachingstraject: u kunt nu zelfstandig verder. 

Een coachingstraject is een prima keuze als u begeleiding nodig hebt bij de aanpak van veelvoorkomende levensproblemen. Als u te maken hebt met complexe psychische problemen, is een bezoek aan een coach een minder goede vorm van hulpverlening. Hoewel een coach vaak kennis heeft van psychologie en gebruik maakt van technieken en methodes uit psychologie, is zijn of haar kennis van diepere psychologische mechanismen meestal beperkt. Als een coach signaleert dat een cliënt te maken heeft met psychische problemen van complexe aard, dan zal hij of zij doorverwijzen naar een psycholoog of psychotherapeut die grondige kennis heeft van klinische psychologie en gespecialiseerd is in de diagnose en behandeling van psychische stoornissen.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (of CGT) is één van de meest gekozen therapievormen. Het is een methode die geschikt is voor de behandeling van veelvoorkomende klachten, zoals stress, een angststoornis, depressie of verslaving. CGT is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Het uitgangspunt is dat emoties door gedachten worden veroorzaakt en dat wat we voelen, denken en doen in de loop van ons leven is aangeleerd. Het komt er op aan nieuw gedrag aan te leren.

De eerste stap in CGT is het in kaart brengen van gedachten, gevoelens en gedragingen. Vaak zal de cognitieve gedragstherapeut u vragen om twee weken een dagboekje bij te houden:

-Wat doet u (niet)?

-Wat voelt u op zo'n moment?

-Welke gedachten hebt u dan?

U vermijdt bijvoorbeeld activiteiten in groepen. Als u toch in een groep iets moet ondernemen, voelt u veel angst of schaamte. U denkt: "Ze zullen de aandacht op me richten" of "Ik maak mezelf belachelijk".

 
De tweede stap is om gedachten die vervelende emoties of onjuist gedrag veroorzaken uit te dagen en te ontkrachten: “En wat dan nog als iedereen lacht, omdat ik een woord verkeerd uitspreek?” en “Is het echt zo dat andere mensen mij uitlachen als ik een woord verkeerd uitspreek of corrigeren zij mij alleen maar?”. Ook helpt de cognitieve gedragstherapeut om uitzonderingsgevallen op te merken (“In een groep waar ik mensen goed ken, durf ik wel iets te zeggen”) en helpende gedachten te formuleren (“Ik heb iets interessants aan anderen te melden”).


De derde stap is gedragstherapie waarbij u gedrag dat niet goed voor u is afleert en gedrag dat wel goed voor u is aanleert. Vooral bij de behandeling van een angststoornis zijn gedragsexperimenten noodzakelijk. Om angst te overwinnen, moet u zich blootstellen aan de situatie die u bang maakt. De gedragstherapeut stelt samen met u een “angsthiërarchie” op. U stelt zich eerst bloot aan de situatie die u niet heel eng vindt en werkt langzaam toe naar de situatie die u werkelijk angstaanjagend vindt. Een gedragstherapeut zal u daarbij niet zomaar in het diepe gooien, maar u eerst aanleren hoe u uw spieren kunt ontspannen als u met een spannende situatie wordt geconfronteerd.

 
Er is in het veld van de klinische psychologie veel bewijs voor de effectiviteit van CGT. Voordeel van CGT is dat u technieken aanleert die u de rest van uw leven kunt blijven gebruiken.
 

Emdr therapie

Soms zijn emoties zo overweldigend dat zij niet te veranderen zijn door CGT. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een Posttraumatische stressstoornis (PTSS). PTSS ontstaat wanneer u een traumatische gebeurtenis niet kunt verwerken. U zult de gebeurtenis dan blijven herbeleven in nachtmerries of last hebben van flashbacks. Ook het vermijden van situaties die u aan de gebeurtenis doen denken, is een symptoom van PTSS. Een therapievorm waarbij u dan baat kunt hebben is EMDR (Eye Movement Desensization and Reprocessing).

Emdr is gericht op de vorming van nieuwe verbindingen in de hersenen, waardoor de herinnering aan de traumatische gebeurtenis geleidelijk vervaagt. De psychotherapeut zal u tijdens de sessies vragen om u de traumatische gebeurtenis zo levendig mogelijk voor te stellen en zal ondertussen uw aandacht richten op een afleidende stimulus. Meestal is dit het heen en weer bewegen van een hand of vinger voor uw ogen, waardoor u bepaalde oogbewegingen maakt. Ook is het mogelijk dat u een koptelefoon moet opzetten en afwisselend links en rechts een geluid te horen krijgt. Na iedere reeks van aangeboden prikkels, volgt een rustpauze. De emdr-therapeut zal u vragen of u een verandering hebt opgemerkt, bijvoorbeeld een lichamelijk gevoel of een verandering in hoe u zich de gebeurtenis herinnert. Bij de volgende reeks stimuli moet u de aandacht zoveel mogelijk op deze verandering richten.

Het tegelijkertijd moeten focussen op de reeks stimuli en het herinneren van de traumatische gebeurtenis, vergt veel van uw geheugen. Omdat er door de stimuli minder ruimte in uw hoofd is voor de traumatische herinnering, zal deze daardoor gaandeweg afzwakken. De emdr-therapeut zal de reeksen afleidende prikkels net zo lang herhalen tot de traumatische herinnering niet meer met intense emoties gepaard gaat. Ook kunt u tijdens emdr-therapie tot nieuwe inzichten komen, waardoor u een andere betekenis geeft aan de gebeurtenis en u verder kunt met uw leven.

Kortdurende emdr-therapie is alleen geschikt bij een eenmalige traumatische ervaring. Als u in het verleden meerdere trauma’s hebt opgelopen, is langdurige therapie nodig.

Hypnotherapie

Als u een probleem hebt, loopt u daar vaak zo over te piekeren, dan u niet meer creatief kunt denken. Creatief denken is echter onmisbaar om tot goede oplossingen te komen. Hypnotherapie is een methode die u kan helpen om uit een impasse te raken. Een hypnotherapeut zal u tijdens de therapiesessies in een lichte trance brengen. Trance is een toestand van diepe ontspanning, waardoor het gemakkelijker is om contact te maken met uw onderbewustzijn. Er zullen spontaan beelden in u opkomen die aanwijzingen geven voor mogelijke oplossingen voor het probleem waarmee u worstelt. Ook kunt u meer inzicht krijgen in uw (onbewuste) overtuigingen en behoeften en hier meer naar gaan leven.

 

De behandeling door een hypnotherapeut werkt niet alleen bij psychische problemen, maar ook bij lichamelijke klachten. Vooral medisch onverklaarbare klachten kunnen door deze therapievorm verminderen, omdat u onder hypnose spanningen die de klachten mogelijk veroorzaken, kwijtraakt. Sessies bij een hypnotherapeut zijn bijzonder effectief als u last hebt van het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). De darmen reageren sterk op de emoties die u ervaart. De ontspanning van uw buikgebied tijdens hypnose, heeft een positieve invloed op de darmwerking. Ook kunt u in een hypnotische toestand steeds meer invloed op uw lichaam leren uitoefenen. Dit geeft u zelfvertrouwen en een gevoel van controle, wat uw algehele welzijn ten goede komt.

 

Hypnose is een belangrijke techniek in psychoanalyse, één van de bekendste stromingen in de psychologie die is ontwikkeld door de Weense arts Sigmund Freud. Uitgangspunt van psychoanalyse is dat emotionele en lichamelijke klachten voortkomen uit verdrongen ervaringen en herinneringen. Deze kunnen weer in het bewustzijn komen door technieken als vrije associatie, droomanalyse en hypnotiseren. Waar psychoanalyse een proces van jaren is, daar is een therapietraject bij een hypnotherapeut kortdurend. Het maximum aantal sessies in meestal vijftien.

 

Systeemtherapie

De sociale omgeving waarvan u deel uitmaakt en de relaties die u met andere mensen aangaat, zijn van grote invloed op uw welbevinden. Mensen beïnvloeden elkaar altijd. Soms positief, soms negatief. Een systeemtherapeut kijkt bij de behandeling van psychische of sociaal-emotionele problemen naar de systemen waarvan u als individu deel uitmaakt: de relatie met uw partner, uw familie, buurt, werkkring of klas. Het uitgangspunt van deze therapievorm is dat de oplossing voor problemen zit in het veranderen van de omgang met elkaar en het veranderen van de manier waarop het systeem tegen een probleem aankijkt. Door het versterken van de onderlinge relaties is het eenvoudiger om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Gezinstherapie en relatietherapie zijn voorbeelden van systeemtherapie. Een gezins- of relatietherapeut kan veel afleiden uit hoe stellen en gezinsleden in de spreekkamer met elkaar omgaan. Hebben zij veel kritiek op elkaar? Luisteren zij wel echt naar wat de ander te zeggen heeft? Een relatie- of gezinstherapeut zal partners of ouders en kinderen bewust maken van deze patronen en er samen met hen aan werken om gedrag te veranderen.

Een systeemtherapeut werkt meestal met groepen, hoewel ook individuele therapiesessies mogelijk zijn. Bijvoorbeeld als uw partner er niets voor voelt om in relatietherapie te gaan. In dat geval zal de systeemtherapeut samen met u in kaart brengen van welke sociale systemen u deel uitmaakt en welke rol zij spelen bij het probleem waarmee u te maken hebt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uw omgeving zo sterk op u leunt, dat u overbelast raakt. Andersom kan ook: anderen nemen u allerlei taken uit handen, waardoor u weinig zelfvertrouwen hebt en niet zelf iets durft te ondernemen. Het is een hele uitdaging om deze ingesleten patronen in uw eentje te veranderen. Daarom ziet een systeemtherapeut het liefste dat mensen die belangrijk voor u zijn één of meerdere therapiesessies bijwonen, zodat zij zich bewust worden van wat hun bijdrage is aan het probleem én de mogelijke gedragsverandering. Samen veranderen is het meest effectief.

Ook als u met uw kind een kinderpsycholoog bezoekt, dan zal deze kijken naar de systemen om uw kind heen: de samenstelling van uw gezin, de buurt waar u woont, de relaties met klasgenoten en leraren. Leerproblemen kunnen bijvoorbeeld samenhangen met de relatieproblemen van ouders, een buurt waarin veel overlast is of het gedrag van leraren, waardoor uw kind zich niet veilig voelt. Een kinderpsycholoog zal ouders, broers en zussen en leraren zoveel mogelijk bij de behandeling betrekken. Zij zijn immers van grote invloed op de ontwikkeling die een kind doormaakt.

Gestalttherapie

Gestalttherapeuten richten zich net als systeemtherapeuten op de relatie tussen individu en omgeving, hoewel de nadruk vooral ligt op de ontwikkeling van uw persoonlijkheid. Gestalttherapie is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij waarnemen, gewaarworden, beleving en expressie centraal staan. Doel is om zoveel mogelijk contact te maken met uzelf en uw omgeving. De therapeut creëert een ruimte waarin u in alle veiligheid en rust uw ervaringen kunt onderzoeken en verwerken. Door het opheffen van emotionele blokkades wordt de weg naar innerlijke groei vrijgemaakt en kunt u meer verantwoordelijkheid nemen voor uw eigen leven. Kenmerkend voor deze therapievorm is:

1. Gerichtheid op ervaringen in het hier en nu. Een gestalttherapeut zal uw verleden niet eindeloos analyseren, maar samen met u bekijken hoe het verleden het hier en nu beïnvloedt en wat u op dit moment bezighoudt. Wat voelt u in uw lichaam? Wat gaat er om in uw geest? Waar hebt u op dit moment behoefte aan?

2. Aandacht voor wat er tussen de gestalttherapeut en cliënt gebeurt. Het is heel goed mogelijk dat u met bepaalde gedachten, gevoelens en gedragingen een muurtje bouwt tussen u en uw omgeving. Een gestalttherapeut zal u hier op wijzen en u uitdagen anders te reageren dan u normaal gesproken doet. Bijvoorbeeld om uw gedachten uit te spreken in plaats van ze voor u te houden.

3. Het afmaken van onafgemaakte zaken. Hebt u nooit tegen uw moeder durven zeggen wat een bepaalde opmerking van haar met u deed en belemmert u dat nog steeds in uw doen en laten? Een gestalttherapeut zal u aanmoedigen om uw gevoelens alsnog te uiten, bijvoorbeeld door uw gedachten op papier te zetten of door middel van de zogenaamde twee stoelenmethode waarbij u een denkbeeldige dialoog met de ander aangaat. U stelt zich hierbij voor dat de ander op de stoel tegenover u zit en zegt hem of haar wat u denkt en voelt. Vervolgens gaat u op de andere stoel zitten en leeft u zich in de ander in. U geeft vanuit de ander een reactie op wat u zojuist hebt gezegd. Deze methode helpt u om het gedrag van de ander te begrijpen. Dat heeft een helend effect.

Vind een therapeut die bij u past

Bent u in één van de bovenstaande therapieën geïnteresseerd? In de database van therapeuten.be kunt u zoeken naar therapeuten bij u in de omgeving die in deze therapievorm zijn gespecialiseerd.

Bent u benieuwd naar welke therapieën er nog meer zijn?

Scrolt u dan door de verschillende rubrieken. Als u een methode ziet, die uw interesse wekt, neem dan contact op met één of meerdere van de therapeuten bij u in de buurt voor meer informatie. Bedenk dat de effectiviteit van een therapietraject grotendeels afhangt van waar u behoefte aan hebt. Laat u dus vooraf goed informeren om teleurstellingen te voorkomen. Ook is het heel belangrijk dat u zich bij een therapeut op uw gemak voelt. Een eerste oriënterend gesprek biedt u de mogelijkheid om hier achter te komen.

Vind hier de beste Therapeuten.

Waardevol? Delen wordt gewaardeerd:

Zoek een praktijk bij u in de buurt »


Lees een ander artikel »Andere artikelen

Wat is contextuele psychotherapie?
Lees verder

Issues zitten in de tissues
Lees verder

Innerlijke rust behouden in Corona tijden
Lees verder

Onze missie
Lees verder


Zoek naar een praktijk in de buurt