Waardevol? Delen wordt gewaardeerd:


De Juiste Therapeut kiezen? Deze 7 Tips helpen u verder.

In dit artikel helpen wij u bij de eerste stap naar het kiezen van de juiste therapie en therapeut.

Het belangrijkste om te weten: Therapie is niets geks….

Het kan ons allemaal overkomen: Er ontstaat in uw leven een situatie waarin het u niet lukt om zelf de problemen welke u heeft op te lossen.

We praten in dit geval over problemen van persoonlijke aard, voortvloeiend uit door u ervaren klachten.

We onderscheiden 4 soorten klachten:


Fysieke klachten:
Dit kunnen fysieke klachten zijn zoals bijvoorbeeld pijnen welke u beperken in het dagelijkse leven of bij het uitvoeren van uw werk.

Psychische klachten:
Psychische klachten hebben te maken met uw gevoelens en gedachten (U voelt zich bijvoorbeeld boos, somber, verlaten of angstig).

Sociale klachten:
Dit zijn klachten of problemen welke men ervaart in contact met andere mensen of organisaties. (Bijvoorbeeld uw partner, collega’s, familie of de Gemeente of uw werkgever).

Psycho-Sociale klachten:
Hieronder worden gerekend klachten welke een combinatie zijn van psychische- en sociale klachten. (Men voelt zich bijvoorbeeld somber omdat de partner zich steeds niet aan de gemaakte afspraken houdt, waardoor de gemoedstoestand en houding op het werk negatief wordt beïnvloed en er daardoor steeds meer problemen ontstaan.)

De 7 Tips in de vorm van 7 Vragen:

#1: Wat is therapie?

Onder therapie verstaan we het ondergaan van behandelingen onder begeleiding van een therapeut met als doel het oplossen van de door u ervaren klachten. Dit kunnen verschillende soorten klachten zijn zoals hierboven in hoofdgroepen onderverdeeld.

Naast het oplossen van klachten kan therapie ook worden gevolgd met als doel: persoonlijk te willen groeien. De therapeut zal samen met u persoonlijke doelen opstellen. Door middel van gesprekken en opdrachten wordt u in een traject van meerdere consulten geleid en begeleid naar de gestelde doelen.

#2: Wat doet een therapeut?

Door middel van gesprekken met u zal een therapeut bepalen wat de richting zal zijn waar de oplossing voor uw klachten kan worden gevonden. Aan de hand van een eerste analyse zal een diagnose en therapeutisch behandelplan worden opgesteld voor u.

De therapeut begeleidt u vervolgens in een serie van sessies naar het voor u bepaalde doel. Vaak krijgt u van de therapeut opdrachten mee, welke u zelf buiten de sessies dient uit te voeren. De resultaten van deze opdrachten worden vervolgens weer besproken en verwerkt in vervolgsessies op weg naar het vooraf gestelde doel.

#3: Wanneer naar een therapeut?

De vraag wánneer het nuttig is om naar een therapeut uit te kijken is niet eenduidig te beantwoorden. Dat is namelijk per persoon, situatie én per klacht verschillend. Onze stelregel: Wanneer u er zelf niet meer in slaagt om de persoonlijke klachten welke u ervaart onder controle te krijgen of wanneer u de klachten voorgoed wilt oplossen en u hier onafhankelijke professionele bijstand bij wenst, dan kan het nuttig zijn om na te gaan of therapie u hierbij zou kunnen helpen.

#4: Welke soorten therapie zijn er?

Er zijn zeer veel soorten therapie tegenwoordig. Sommige therapieën worden reguliere therapieën genoemd en anderen vallen onder de noemer “alternatieve therapie”.

De meest gekozen therapieën hebben wij voor u omschreven in het artikel: “De 7 meest gekozen therapieën en hoe deze u kunnen helpen”

#5: Welke therapie heb ik nodig?

Het volgen van een therapeutisch traject is een medische aangelegenheid. Wij adviseren u altijd eerst uw klachten met uw huisarts te bespreken en middels een doorverwijzing een therapeutisch traject aan te gaan. U kunt zich te allen tijde inlezen en informeren over uw klachten door op een therapeutisch webportaal kennis te nemen van de aangeboden therapieën en bijbehorende therapeuten. U kunt hier uw zoektocht aanvangen door bijvoorbeeld als zoekwoord uw klacht in te vullen. 

#6: Wat kost een therapeut?

De kosten van iedere therapie en therapeut kunnen verschillen. Vraag vooraf aan de therapeut wat de kosten zijn en informeer bij uw zorgverzekering of en zo ja hoeveel behandelingen door de zorgverzekering zullen worden vergoed. Zo staat u nooit voor vervelende financiële verrassingen.

#7: Wat als het niet klikt met de Therapeut?

Vertrouwen is het allerbelangrijkste in de relatie tussen u en de therapeut.

Voor het goed slagen van een therapie is openheid en eerlijkheid van groot belang. Voor een therapeut is het namelijk erg belangrijk om precies te weten wat de aard en achtergrond van uw klachten zijn om een goed therapeutisch behandeltraject te kunnen uitstippelen voor u.

Daarvoor is vertrouwen en een goede klik met de therapeut belangrijk. Uw gevoel is daarin leidend. Heeft u geen goed gevoel bij de therapeut? Dan is de kans van slagen van de therapie kleiner als het überhaupt al zal werken.

Ga na waarom het niet klikt bij uzelf. Is het iets dat u niet direct weet, maar een gevoel is, of kunt u er de vinger niet op leggen? Het kan voorkomen, en trek dat uzelf niet te veel aan.


Verdoe dan niet al te veel tijd en kijk uit naar een andere therapeut, wellicht heeft u daar een beter gevoel bij en daarmee ook een grotere kans dat uw therapie een succes zal worden voor u.

Start hier met uw oriëntatie naar de juiste therapeut voor u.

Waardevol? Delen wordt gewaardeerd:

Zoek een praktijk bij u in de buurt »


Lees een ander artikel »Andere artikelen

Wat is contextuele psychotherapie?
Lees verder

Issues zitten in de tissues
Lees verder

Innerlijke rust behouden in Corona tijden
Lees verder

Onze missie
Lees verder


Zoek naar een praktijk in de buurt