Geverifieerd

De Spiegeltent

Introductie:

Leen Titeca is gespecialiseerd in de mentalisatietheorie. Dit mentaliseren past zij toe binnen haar creatieve dans- en bewegingstherapie, psychomotorische therapie en mindfulness bij kinderen, jongeren en volwassenen. Vanuit mijn grote interesse en mijn vertrouwen in deze mentalisatietheorie raakte ik geboeid door ‘the Window of Tolerance’. Deze ‘Window of Tolerance’ vormt tot op heden de steunpilaar binnen mijn lichaamsgerichte therapie bij personen met moeilijkheden op vlak van spanning- en affectregulatie. Vanuit mijn ervaring dat naast het aanleren van actieve manieren om spanning te ontladen ook lichaamsbesef en aandachtsregulatie een even belangrijke rol spelen binnen het leren omgaan met innerlijke spanningen en emoties, verdiep ik mij momenteel in mindfulness en yoga. Veel van de huidige psychische problemen uiten zich namelijk op het niveau van het lichaam. Het lichaam liegt niet. Net dat maakt lichaamsgerichte psychotherapie zo belangrijk. Het samen zoeken naar manieren om signalen te (h)erkennen en te leren omgaan met spanning en overspoelende emoties, in plaats van zich over te geven aan impulsen van o.a. agressie, automutilatie, eetproblemen en een afhankelijkheidsproblematiek, neemt binnen mijn therapiesessies een centrale plaats in. Voor meer informatie omtrent mijn ambulante therapeutische praktijk kijk op www.despiegeltent.be

Neem contact op


Adresgegevens

De Spiegeltent
Caritasstraat 76
9090 Melle