Geverifieerd

SEQUI

Introductie:

SEQUI is Latijn voor volgen, begeleiden, meegaan, gelijke tred houden; als maatstaf hanteren en navolgen; aan de beurt komen en verderzetten. Onze begeleiding wil een bijdrage leveren aan uw groei en evolutie op diverse domeinen in uw leven : levensvragen, persoonlijke of relatieproblemen, of het heroriënteren van uw loopbaan.

Contacteren kan via telefoon of email, om in overleg een eerste afspraak te plannen.
Afspraken kunnen van maandag tot zaterdag, van 9u tot 21u30 (vrijdag en zaterdag tot 17u).
Dit kan ook in Gent : Neuro-Psychotherapeutisch centrum, Krijgslaan 118.

De officiële titel "psycholoog" garandeert een erkenning door de Psychologencommissie en respect van de deontologische code van de BFP en de VVKP.
Als psycholoog eerbiedigen wij uw morele overtuigingen, zelfbeschikkingsrecht en persoonlijke autonomie.

Wij waarborgen volledige discretie. Alles wat gezegd of genoteerd wordt, valt onder het (medisch) beroepsgeheim en de wet tot bescherming van de privacy.
Enkel met uw toestemming en in volledige onafhankelijkheid kan worden overlegd met andere hulpverleners.
 
Doorheen een aantal consulten krijgen we een andere kijk op uw leven en de mensen die bij u betrokken zijn. 
Belangrijk om weten is dat medicatie aanvullend op deze aanpak kan gebruikt worden. Het voorschrijven ervan is echter voorbehouden aan artsen, zoals psychiater of huisarts.

Vragen of thema's waarrond wij vaak werken, omvatten o.a. :

Depressie ~ Burn-out ~ Stress

Angst ~ Fobie ~ Trauma

Onzekerheid ~ Assertiviteit

Rouw ~ Verlies ~ Verdriet

Career coaching ~ Loopbaanadvies

Nuttige technieken kunnen worden aangeleerd. Enkele voorbeelden :

communicatievaardigheden om uw relaties zin- en waardevoller te maken voor ieder
creatief en oordeelsvrij alternatieven in kaart leren brengen om uw keuzes vrijer en uw beslissingen rijker te maken
technieken voor mensen die willen coachend en situationeel leidinggevenden 
time-management om uw tijd en energie evenwichtig in te zetten voor uw werkelijke prioriteiten
relaxatie, ook aansluitend bij de behandeling door andere hulpverleners.

Neem contact op


Adresgegevens

SEQUI
Wannegemstraat 3
9750 Huise